Co je to peritoneální dialýza?

Peritoneální dialýza (dále PD) je způsob léčby chronického selhání ledvin, který probíhá v domácím prostředí, proto se jí také říká domácí dialýza. Jedná se o způsob léčby, který v Česku využívá zhruba 5 % pacientů, v zahraničí je to až kolem 50 %. Zdroj: Ročenka ČNS za 2018

V evropských státech dosahuje léčba PD až ke 20 % pacientů, některé země, jako je například Mexiko nebo Nový Zéland, mají až 50 % pacientů léčených peritoneální dialýzou.
Zdroj: Klinická farmakologie a farmacie, 2015

Přitom léčba PD nabízí pacientovi minimální omezení v jeho životě i při tak závažném onemocnění, jakým selhání ledvin je.

Aby mohl pacient začít léčbu PD, je potřeba absolvovat krátký, nenáročný chirurgický zákrok, při němž je mu do dutiny břišní (v místě kousek od pupku) zavedena tenká měkká hadička (katétr). Poté je pacient zaškolen zdravotnickým personálem, jak provádět dialýzu. Nejde o nic složitého, je potřeba si pouze vyhradit doma místo na roztoky a dbát na dodržování hygieny, aby se nezanítilo okolí katétru a nezanesla se infekce do břišní dutiny.

Rozlišujeme 2 typy peritoneální dialýzy:

  • CAPD – ruční peritoneální dialýza (kontinuální ambulantní peritoneální dialýza)
  • APD – automatizovaná peritoneální dialýza

Jako první provádí pacient ruční peritoneální dialýzu (CAPD). Ta probíhá za pomoci hadiček a dvou vaků, jeden je s dialyzačním roztokem a druhý na vypouštění odpadního dialyzátu. Dialyzační roztok je napuštěn do dutiny břišní a přes pobřišnici přecházejí toxické látky z krve a vody do roztoku. Roztok s odpadními látkami se po ukončení dialýzy vypustí.

Při tomto výkonu se nepoužívá žádný přístroj. K dialýze dochází až 4× denně a výměna roztoku s přípravou trvá 30–45 minut. Pacient může dialýzu provádět doma, v zaměstnání, na dovolené či na návštěvě u přátel. Na kontrolu k lékaři dochází jednou za 4–6 týdnů.

Druhým typem je automatizovaná peritoneální dialýza (APD), která probíhá za pomoci přístroje, tzv. cycleru. Pacient se na něj večer připojí a ráno se probudí dialyzovaný. Během dne už tak není nutné provádět ruční výměny, protože přístroj provede 4–5 výměn dialyzačního roztoku za noc. Dutina břišní zůstává napuštěna dialyzačním roztokem celý den, eventuálně si pacient roztok vymění jednou ručně.

Obě dvě varianty se spolu dají kombinovat, záleží na aktuálním stavu pacienta a jeho potřebách, které pochopitelně konzultuje se svým ošetřujícím lékařem.

Cycler

Cycler je přenosný přístroj, který si pacienti převážně umísťují do ložnice, nejčastěji na noční stolek vedle postele. Manipulace s ním je velmi jednoduchá a pacienta do ní zasvětí zdravotnický personál. Cycler provádí výměnu na základě nastavení, které spolu s počtem výměn, typem roztoku a dobou setrvání v břišní dutině určí lékař.

Telemedicína

Nejnovější přístroje mohou být v neustálém spojení s počítačem ošetřujícího lékaře. Výhodou je velká úspora času, lepší přehled o průběhu léčby s možností léčbu v případě potřeby okamžitě upravit. Je ale nezbytné upozornit na skutečnost, že i když se data odesílají lékařům každý den, svůj momentální stav zná nejlépe pacient sám, je tedy třeba jeho zodpovědnosti, aby v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu léčby či nežádoucích účincích okamžitě kontaktoval svého ošetřujícího lékaře, případně help linku pro pacienty na peritoneální dialýze.

Asistovaná PD

Asistovanou peritoneální dialýzu neboli službu, kdy s peritoneální dialýzou pomáhá zdravotní sestra přímo v domácím prostředí pacienta, je možné lehce vyhledat pomocí webové aplikace. Je vhodná především pro seniory nebo osoby se sníženou pohyblivostí.

Službu asistované PD může předepsat pouze nefrolog nebo praktický lékař na základě doporučení nefrologa. Pacient za služby agenturní domácí péče nic neplatí. Webová aplikace umožňující snadné vyhledání nejbližší agentury domácí péče je dostupná zde.

Materiál pro PD

Pacientům, kteří se léčí doma, je veškerý potřebný materiál doručován distribuční firmou. K provádění léčby a skladování materiálů je zapotřebí si doma vyhradit speciální místo.

Partneři