Jste pečující osobou nebo čeká dialýza někoho z vašich blízkých?

Léčba každého člověka s chronickým onemocněním ledvin má svůj vlastní průběh a představuje velkou životní změnu. To se týká nejen pacientů samotných, ale také pečujících osob, tedy těch, kteří jim v průběhu léčby poskytují péči a podporu.

Péče o rodinu

Péče o člověka s chronickým onemocněním ledvin může být náročná, ale také naplňující. Onemocnění vašeho blízkého vás může znepokojovat a můžete mít také obavy, zda mu budete schopni poskytnout potřebnou pomoc a podporu. Tyto pocity nejsou nič neobvyklého. Nezapomínejte však, že stejně důležité je starat se o sebe. Porozumíte-li dopadům a požadavkům jednotlivých typů léčby a připravíte-li se na nové rutiny, které s sebou nese, bude pro vás i vašeho blízkého snadnější se s těmito výzvami vyrovnat a žít naplno.

 

Coping with Your Emotions and Lifestyle Changes.png

Jak se vyrovnat se svými emocemi a změnami životního stylu

Péče o osobu, která zahajuje dialyzační léčbu, představuje velký životní zlom. Zpočátku vám může připadat, že změn je příliš mnoho. Postupem času ale získáte každodenní rutinu. Následující informace vám mohou pomoci v tom, abyste se své nové roli, pocitům i změnám životního stylu snáze přizpůsobili.

 

Peritoneal dialysis at home - What is Automated Peritoneal Dialysis (APD).jpg

Vaše role v péči o blízkého na peritoneální dialýze

Pokud osoba, o kterou pečujete, zvažuje léčbu peritoneální dialýzou, znamená to, že ošetření bude probíhat doma, pravděpodobně přes noc. Léčba domácí peritoneální dialýzou má mnoho výhod a existuje několik způsobů, jak můžete svému blízkému pomoci vytěžit z nich maximum.

Home home hemodialysis -  Preparing your home for Home HD

Péče o pacienta na domácí hemodialýze

Pokud se osoba, o kterou pečujete, bude léčit domácí hemodialýzou, budete se na léčbě aktivně podílet. Možností, jak pomáhat, je několik – od plánování instalatérských úprav přes pomoc při provádění dialýzy až po kontrolu dodržování léčebného plánu.

 

5. How does ICHD HD work.jpg

Pomoc s péčí o pacienta podstupujícího hemodialýzu v dialyzačním středisku

Hemodialýzu v dialyzačním středisku volí jako možnost léčby mnoho pacientů. Abyste mohli o svého blízkého i o sebe správně pečovat, potřebujete se o průběhu a okolnostech tohoto typu léčby dozvědět více. Dialýza v dialyzačním středisku je náročná především časově. Probíhá několikrát týdně a může trvat čtyři až pět hodin, ale také celou noc. Je důležité, abyste na tuto změnu byli vy i váš blízký dobře připraveni.