Strava a dialýza

Strava, která bude šetrná k vašim ledvinám, vám zajistí všechny potřebné živiny a pomůže vám udržet si dobré zdraví.

Diet and Dialysis

Porozumět tomu, které potraviny jsou při dialýze vhodné a které nikoli, je důležitou součástí léčby chronického onemocnění ledvin. Dobrý základ pro udržení zdraví na dialýze vám poskytne vyvážená strava obsahující správný poměr sacharidů, tuků, bílkovin, minerálů a tekutin. Je nezbytné, abyste při skladbě svého jídelníčku dodržovali pokyny lékaře nebo dietologa, a to zejména tehdy, pokud si budete muset osvojit nové stravovací návyky.

 

Live well diet

Úprava vašich stravovacích návyků

S počátkem dialyzační léčby budete muset  provést ve svém každodenním životě mnoho úprav. Ty, jak vám již možná řekl váš lékař, mohou zahrnovat také změny ve vašem jídelníčku. Protože vaše ledviny nejsou schopny filtrovat odpadní látky a nadbytečnou tekutinu z těla tak, jak by měly, budete muset ze svého jídelníčku některé druhy potravin vyloučit.

Přechod na stravu šetrnou k ledvinám nemusí být složitý. Dodržování správného jídelníčku přispěje k tomu, abyste po celou dobu léčby zůstali v dobré kondici.

Adopting_a_kidney_friendly_diet_largetile_02.png

Obecná dietní doporučení při dialýze

Jídelníček je nutné přizpůsobit každému člověku s chronickým onemocněním ledvin na míru. Následujícími pokyny by se však měli řídit lidé podstupující kterýkoli druh dialýzy.

 

Adopting_a_kidney_friendly_diet_largetile_03.png

Zásady stravování v závislosti na typu dialýzy

Ideální složení stravy při dialýze závisí na vašem věku, hmotnosti, úrovni funkce ledvin a typu dialýzy, ale také na přítomnosti dalších zdravotních obtíží, jako jsou vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu nebo cukrovka. Obecné výživové požadavky se u osob léčených peritoneální dialýzou a hemodialýzou, včetně domácí hemodialýzy, nijak neliší. Je však třeba mít na zřeteli několik klíčových rozdílů.

 

Kam dál?

Exercise_small_tile_600x260.png

Pohyb a dialýza

Aby byla vaše léčba co  nejúčinnější, je důležité udržovat se v dobré tělesné kondici. Přečtěte si více o tom, jak můžete zůstat aktivní po celou dobu léčby.

Traveling_small_tile_600x260.png

Cestování s dialýzou

S chronickým onemocněním ledvin můžete i nadále cestovat. Přečtěte si více o cestování s dialýzou. 

Intimacy_small_tile_600x260.png

Intimní život

Dialýza nemusí být překážkou pro intimní život. Přečtěte si více o intimitním životě a dialýze.