Další možnosti léčby

Pro některé pacienty představuje vhodnou léčebnou možnost transplantace ledviny. U jiných může být vhodnou volbou také konzervativní péče bez dialýzy.

7. BAXTER_DTP_ContentPage_HD_in_What is a kidney transplant.png

Co je transplantace ledvin?

Transplantace ledvin je chirurgický zákrok, při kterém vám lékaři do těla vloží zdravou ledvinu od dárce. Tato nová ledvina bude filtrovat krev a odstraňovat přebytečné tekutiny stejným způsobem, jako by pracovaly vaše vlastní zdravé ledviny.

Kindey_HD_largeTile_2

Jaké jsou podmínky úspěšné transplantace ledviny?

Úspěch transplantace ledviny závisí na řadě faktorů. Pokud jste v celkově dobrém zdravotním stavu, může váš lékař usoudit, že jste ideálním kandidátem na transplantaci ledviny. V takovém případě doporučí vaše zařazení na čekací listinu, nebo navrhne otestování možných žijících dárců, například z okruhu vašich rodinných příslušníků.

Placeholder Large Tile Image

Jaká je pravděpodobnost, že transplantace ledviny bude úspěšná?

Úspěšnost transplantace ledviny od žijícího dárce je podle U.S. Scientific Registry of Transplant Recipients 98 % po jednom roce a 95 % po pěti letech od operace. Úspěšnost transplantace ledviny od zemřelého dárce je 95 % po jednom roce od operace a 88 % po pěti letech.2

Kindey_HD_largeTile_3

Výhody transplantace ledviny

Úspěšná transplantace ledviny zvyšuje šanci na delší a kvalitnější život než u jiných typů léčby. Nyní již nebudete muset podstupovat dialýzu ani omezovat svůj jídelníček jako doposud. Ani život po transplantaci ledviny však nemusí být bez obtíží. K zotavení po transplantaci můžete potřebovat imunosupresivní terapii, na kterou si budete nějaký čas zvykat a během které budete také muset docházet na časté kontroly do nemocnice.

Transplantace ledvin není bez rizika.

7. BAXTER_DTP_ContentPage_HD_in_Conservative care.png

Konzervativní péče

Pokud spolu se svým lékařem dospějete k závěru, že pro vás není vhodná dialýza ani transplantace ledviny, můžete zvážit konzervativní péči. V takovém případě vám váš tým zdravotníků poskytuje veškeré ošetření vyjma dialýzy a transplantace a soustředí se na potlačení příznaků a poskytování nejlepší možné kvality života. Konzervativní péče není léčba, ale prostředek, který vám má zabezpečit, abyste se po zbytek života cítili co nejpohodlněji. Pokud zvolíte konzervativní péči, váš ošetřující tým vám pomůže vytvořit plán, který bude v souladu s vašimi tělesnými, psychickými i životními potřebami.

Kam dál?

1.-BAXTER_DTP_SubPage_TREATMENT_Peritoneal-Dialysis-(PD)-at-Home_small-tiles.png

Domácí peritoneální dialýza

Pokud pro vás transplantace není vhodná, můžete zvážit dialýzu. Dialýzu lze provádět i v domácím prostředí. Zjistěte více o peritoneální dialýze.

1.-BAXTER_DTP_SubPage_TREATMENT_Home-Haemodialysis-(Home-HD)_small-tiles.png

Domácí hemodialýza

V domácím prostředí lze provádět i jiné typy dialýzy. Zjistěte více o domácí hemodialýze.

1.-BAXTER_DTP_SubPage_TREATMENT_In-Centre-Haemodialysis-(In-Centre-HD)_small-tiles.png

Hemodialýza v dialyzačním centru

Můžete zvážit hemodialýzu v nedalekém dialyzačním středisku. Zjistěte o tomto druhu léčby více.

Rectangle 7.png

Spokojený život s dialýzou

Abyste z léčby získali maximum, je třeba o sebe dobře pečovat. Zjistěte, jak se v průběhu léčby udržíte tělesně i psychicky v kondici.