Konec plných čekáren? Lékař pacienty na peritoneální dialýze kontroluje na dálku.

V současné době neustále přibývá pacientů s onemocněním ledvin. Z toho důvodu se stále více do popředí dostává jedna z komfortnějších metod léčby a tou je peritoneální dialýza s využitím telemedicíny. Při léčbě u selhání ledvin touto metodou dochází ke zkvalitnění života pacientů. To vede k ulehčení boje s nemocí a zároveň k efektivnějšímu způsobu léčby.

nadalku

Peritoneální dialýza je jednou z nejpřirozenějších metod využívaných u pacientů, kterým selhaly ledviny. Má několik výhod, které v případě, pokud nejsou žádné kontraindikace, přinášejí pacientovi komfortní život, téměř bez omezení. „První velkou výhodou je, že léčba probíhá v prostředí domova. To pacientovi obecně přináší velké pohodlí. Kromě toho ušetří spoustu času dojížděním do specializovaného střediska. To ocení také senioři, zvláště ti s omezenou hybností,“ uvádí MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc., vedoucí Ambulance peritoneální dialýzy na Klinice nefrologie VFN v Praze.

Jak to funguje

Peritoneální dialýza funguje na principu výměny dialyzačního roztoku v oblasti břišní (peritoneální) dutiny, kam je pacientovi zavedena tenká hadička (katétr). Vývod katétru je skryt pod šaty a pacienta nijak neomezuje v pohybu a běžných aktivitách. Výměna může probíhat ručně, obvykle 4 x denně. Při výměně se roztok obsahující látky, které potřebujeme z organizmu dostat, vypouští katétrem z břicha do vaku a nový dialyzační roztok se následně do dutiny napouští. Roztok zůstává v těle po dobu 4 – 6 hodin, poté je potřeba ho vypustit a napustit nový.
Druhou možností je automatizovaná peritoneální dialýza, která probíhá za pomoci přístroje, tzv. cycleru. Pacient se večer připojí na přístroj a ráno se probouzí dialyzovaný. „Oba dva typy peritoneální dialýzy se spolu dají kombinovat a záleží podle aktuální potřeby pacienta, jakou dialyzační metodu si zvolí,“ říká dále MUDr. Bednářová.

Využití telemedicíny

Selhání ledvin je další diagnóza, u které je možnost využívat telemedicínu. Tuto inovaci v oblasti medicíny je možné využít pro pacienty na peritoneální dialýze a probíhá velmi jednoduše. Přístroj Homechoice Claria s platformou ShareSource, který provádí automatizovanou dialýzu, zároveň monitoruje průběh léčby a data odesílá přímo k ošetřujícímu lékaři. Ten může na základě potřeby například upravit na dálku terapii. „Pacient na peritoneální dialýze díky tomu nemusí vozit kartu s daty o jeho stavu, tak jako to bylo dříve, někdy i stovky kilometrů na specializované pracoviště. My máme přehled o jeho aktuálním stavu, můžeme v případě potíží odborně zasáhnout a léčbu okamžitě upravit podle potřeby,“ říká Karolína Filipová, sestra se specializací na peritoneální dialýzu z Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Homolka.

Lékaři však upozorňují na skutečnost, že i když se data odesílají do jejich počítačů každý den, svůj momentální stav zná nejlépe pacient sám, a pokud má jakékoliv pochybnosti o průběhu léčby nebo se u něj objeví nežádoucí účinky, je na něm, aby kontaktoval svého ošetřujícího lékaře, případně help linku pro pacienty na peritoneální dialýze.

8. srpna 2020