Zahájení domácí dialýzy často předcházejí zbytečné obavy. Tyto patří k těm nejčastějším

Domácí peritoneální dialýza je účinná, šetrná vůči tělu a v mnoha ohledech pohodlnější než hemodialýza v dialyzačním středisku. Její zahájení přesto mohou provázet pochybnosti: Zvládnu to? Nebudou mi v domácí dialýze bránit mé další zdravotní obtíže? A jak je to vlastně s rizikem infekce? Pojďme se společně podívat na otázky, které pacienty s chronickým onemocněním ledvin před započetím peritoneální dialýzy trápí nejvíce.

Dialýza vypadá složitě. Zvládnu se všechno naučit?

Všechny úkony spojené s peritoneální dialýzou se naučíte provádět pod dohledem nefrologické sestry nebo jiného odborníka. Pokud si přesto nebudete jistí, zda se při dialyzování obejdete bez pomoci, může vám při výměnách nebo obsluze cykleru pomáhat vaše pečující osoba nebo terénní ošetřovatel.

Nebude mě dialýza bolet?

Peritoneální dialýza obvykle není bolestivá, může ale nějaký čas trvat, než si zvyknete na pocity, které ji provází, a přestanete je vnímat. V případě, že by se u vás objevilo pobolívání břicha či jakékoli další obtíže, vždy ihned informujte svého ošetřujícího lékaře, protože by to mohl být příznak komplikací.

Nebude mi v peritoneální dialýze bránit mé zdravotní postižení?

Peritoneální dialýzu lze provádět u osob s různým typem zdravotních obtíží, od omezení pohybu po smyslové postižení. S výměnami nebo používáním cykleru vám v případě potřeby může pomáhat vaše pečující osoba nebo pracovník terénní ošetřovatelské služby.

Dialýza, obavy

 

Peritoneální dialýza se provádí denně. Není proto časově náročnější než dialýza ve zdravotnickém zařízení?

Na první pohled to nemusí být zjevné, ale dojíždět několikrát týdně do dialyzačního centra většinou zabere více času než domácí peritoneální dialýza. V případě ručně prováděné peritoneální dialýzy strávíte výměnami většinou dvě hodiny denně. V tomto čase se můžete věnovat aktivitám v sedě, jako jsou například čtení, psaní nebo sledování TV. Pokud se rozhodnete pro noční dialýzu pomocí cykleru, nebude váš denní režim ničím narušen. Díky oběma typům peritoneální dialýzy tak můžete strávit více času se svými blízkými nebo přáteli.

Je tento typ dialýzy vhodný i pro osoby ve velmi pokročilém věku?

Vysoký věk není pro léčbu pomocí peritoneální dialýzy žádnou překážkou. Pokud si z nějakého důvodu nejste jisti, že byste ošetření zvládli sami, můžete využít asistence zdravotníka nebo pečujícího příbuzného.

Nebudu při tomto typu dialýzy více ohrožen infekcí?

V souvislosti s peritoneální dialýzou jste se možná doslechli o peritonitidě neboli zánětu pobřišnice. Této závažné komplikaci, která se může rozvinout po průniku bakterií do břišní dutiny, lze zabránit důsledným dodržováním hygienických a dezinfekčních pravidel. Co se týká rizika sepse, tedy otravy krve, je její pravděpodobnost při peritoneální dialýze dokonce ještě nižší než u hemodialýzy, a lidé na peritoneální dialýze bývají rovněž méně často hospitalizovaní.

Budu na dialýzu mít dostatek finančních prostředků?

Veškerý zdravotnický materiál a pomůcky pro dialýzu jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Bezplatné je také zapůjčení cykleru pro automatizovanou peritoneální dialýzu.

Zdroje:
https://www.davita.com/treatment-services/peritoneal-dialysis/common-peritoneal-dialysis-myths-revealed
https://www.kidney.org/atoz/content/myths
https://www.thermh.org.au/sites/default/files/media/documents/brochure/Mythbusting%20home%20dialysis.pdf
https://www.nwrn.org/images/pdf/qia2018/Myth-Peritoneal-Final.pdf